zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Zbójnicy na Muńcole

Ej Proćpok, Proćpok, ej byłby zbojnik

 

Ej Proćpok, Proćpok, ej byłby zbojnik

Ej zebyś wybrukował, ej do Mujcoła chodnik.

 

Hej w tom liesie pod jaworom

siydzi Jur Proćpok z toporom

Na fulipce piyknie gro

ji na syćko spoziyro

I na biydnyk na bogatyk

ji na staryk ji na młodyk

Alie biydnym pomogo.

 

Proćpoku zbójnicku

po coś sie ty rodził

Nie był byś ty na staroś

po myncarniak chodził.

Jyncom góry, jyncom

Jak Proćpoka myncom

Jesce niy tak bydom

Kiy go wisaj bydom.

 

Pijom jo se, pijom

 

Pijom jo se, pijom,

Nale nie za swoje,

Za ty talarecki,

Cok znaseł w Muńcole.

 

Ej, wirsycku, wirsycku,

Ej, dołbyk cie ozłocić,

Ej, kieby sie mi mogła,

Ej, moja młodoś wrócić.

 

Współpracujemy