zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Pójście na zbój

Albo sie zwerbujem – albo pudem na zbój

 

Albo sie zwerbujem – albo pudem na zboj,

Już ci ja freirko nigdy nie bude twoj…

 

Nie zabijoj nigdy bez potrzeby

 

Nie zabijoj nigda bez potrzeby!

I nie nastaj po próżnicy na bliźniego kości,

A niek se beskurcyjo zdycho ze starości.

Cheba ze juz jynteres, to wte nie znos łaski,

Uzywajęcy pistolca, noza cy ciupaski.

 

Boze nas, Boze nas

 

Boze nas, Boze nas,

nie opuscaj ze nas;

 

dajze Boze, dajze,

zeby sie udało,

 

zeby my w Liptowie

nie nabrali mało.

 

Jaworu, jaworu serokiego liścia

 

Jaworu, jaworu serokiego liścia,

dajze Panie Boze zbójnikowi scęścia

 

Boze, nom pomagaj i tym nasym nózkom,

Dzisiok powędrują ku luptowskim wirskom.

 

Jaworze, jaworze, serokiego liścia,

Uzyc, panie Boze, zbójnikowi scenścio.

 

E, dejze, Boże, dejze, coby się udało

 

E, dejze, Boże, dejze, coby się udało,

Coby my w Luptowie nie nabrali mało.

 

Ej, Boże nas, Boże nas!

 

Ej, Boże nas, Boże nas!

Ej, nie opuscajze nas!

Bo jak Ty nas opuścis,

Da, cóze budzie po nas?

 

Ej, na tej polskiej stranie

 

Ej, na tej polskiej stranie

Ej, daj nam, Boze, zdrawie,

Ej, na luptowskiej ceście

Ej, daj nam, Boże, scęście!

 

Ciemna nocka beła, kie my na zbój pośli

 

Ciemna nocka beła, kie my na zbój pośli,

Nie dał Pon Bóg scęścia, nic my nie przinieśli.

 

Podźmy chłopcy

 

Podźmy chłopcy, podźmy zbijać,

Bo ni momy za co pijać,

Ej, bo się nom zacyno,

Bucyna ozwijać, bucyna ozwijać.

 

Poniechojmy kochanecki,

Zabiermy se ciupazecki,

Ej, flinciki na ramie,

Podźmy na jelenie, pódźmy na jelenie.

 

Kie zońdziemy do sałasa,

Nopiyknieso stryśka nasa,

Ej, ryktuj baca kocieł,

Nawarzymy miysa, nawarzymy miysa.

 

Dolinom, dolinom

 

Hej, dolinom, dolinom,

Z tom cyrkonom kalinom

Nie pokazuj capcyny,

Bo cie widzom dziewcyny.

 

Dołem chłopcy dołem

 

Dołem chłopcy dołem

Z tym cyrwonym wołem

Dolinom, dolinom

Z cyrwionom kalinom.

 

Ciymno nocka była

 

Ciymno nocka była

Kiy my na zbój pośli

Pan Bóg scyńścia nie doł

Nic my nie przynieśli.

 

Obuwiojcie chłopcy kierpce

 

Obuwiojcie chłopcy kierpce

Którzy mocie śmiałe syrce

A jo je jedyn mom

Na zbój się Pobikrom.

 

Kiy przydymy na polane

 

Kiy przydymy na polane

Bydymy sie patrzeć

kozdy w swojom strone

Sałas otocymy

Bace ułapimy

Kiy przydymy do sałasa

Wybiyrymy któro lepsa owca nasa

Ryktuj baca kocioł

Nawarzymy miesa

 

A co wsytko nie pojeme

Ze sobom to pobiereme

Jesce na ostatku

Bace zabijeme.

 

Na zbój chłopcy, na zbój

 

Ej, na zbój chłopcy, na zbój,

Ej, kto sie z nami cuje,

Ej, a kto sie nie cuje,

Ej, niek sie nie próguje.

 

Byli chłopcy, byli

 

Darmo   wy mnie,   darmo do skoły   daicie,

Ze mnie zbójnik budzie - darmo nakładziecie

 

Byli   chłopcy,   byli,   co się   na   zbój   brali,

Jeszcze nie porośli, juści na zbój poszli.

 

Cesi mnie sikiyrka, śrybelne łańcuski,

Pudem se zbójować, bok se hłopiec dziarski.

 

Na zbój, hłopci, na zbój, ze zbója du domu,

Co my nazbiyrali, nie damy nikomu.

 

Ciymna nocka beła, kie my na zbój   pośli,

Niescęśliwa beła, nic my nie przinieśli.

 

Krzykali gawrony w dolinie nad nami,

A my sobie śmiało baranki rzezali

 

Hory nase, hory, to nase komory,

Bukowe listecki, nase podusecki

 

Od buczka do buczka, potem do jawora,

Tam nasze pienionski, tam nasza komora

 

Hej, pije se zbójnik, turackami płaci,

Wezmą   go   do   nieba   aniołowie   swaci

 

Kacmarecko   nasa,   nie   zagasaj   ognia,

Psydą śwarne chłopcy, budą tańcyć do dnia.

 

Idzie zbójnik zza Liptowa

 

Idzie zbójnik zza Liptowa,

Ciece mu krew zza rękawa,

Zza rękawa i główecki,

Syćko pse zdradę   dzieweczki.

 

Uciekajcie,   hłopci

 

Uciekajcie,   hłopci,   do lasa,   do   boru,

Bo was idom hajduci ze dworu

 

Uciekaj,   Janiczku,   hore,   dolinami,

Bo cie jedzie łapać rychtar ze synami

 

Juz mie ułapili jako ptaska w siyci,

Juz na moje uocka słonko nie zaświeci

 

Z Orawskiego Zamku chłopcy wyzierają

Czy się popod regle buczki rozwijają.

 

Jescek nie zbójował, jino jedyn rocek,

Juz mie kcom powiysić na żelazny hacek.

 

Rusoj wiekiem, rusoj

 

Oj, rusoj wiekiem, rusoj wiekiem

Som pinionzki za sąsiekiem

Som pinionzki, som talary,

Za owiecki, za barany.

 

Zaświeć mi miesioncku

 

Zaświeć mi miesioncku

Oknym do kómory

Niek se porachujem

Piniązki za woły.

 

Hej! Leszczyna, leszczyna

 

Hej! Leszczyna, leszczyna,

Leszczynowe liście,

Szed Janosik na zbój,

Niech mu Bóg da szczęście.

 

Hej! Zielona leszczyna

 

Hej! Zielona leszczyna

Stoi w naszym borze,

Szedł Janosik na zbój,

Niech go Bóg pokarze.

 

Na leszczynie liście

 

Na leszczynie liście,

Hej, zielone liście,

A daj, Panie Boże,

Tym zbójnikom szczęście.

 

Orzechy, orzechy, orzechowe liście

 

Orzechy, orzechy, orzechowe liście

Dajze, Panie Boze, tym zbójnikom szczęście!

 

Zielona leszczyna

 

Zielona leszczyna,

Leszczynowe Liśce,

Dajże Panie Boże

Dobrym chłopcom szczęście,

By bogatym brali,

A biednym dawali!

 

Ciemna nocka beła,

kie my na zbój pośli,

Nie doł Pon Bóg scynścia,

Nic my nie przinieśli.

 

Jaworze, jaworze,

syrokiego liścia,

Uzyc Panie Boże

zbójnikowi scynścio.

 

Ej, Boze nas, Boze nas!

Ej, nie opuscojze nas!

Bo jak Ty nos łopuścis,

Da, cóze budzie po nas?    

 

Pójdziemy, pójdziemy na pana jednego

 

Pójdziemy, pójdziemy na pana jednego,

bedziemy się dzielić piniązkami jego.

 

Przi węgierskiy ceście dej nom Ponbóg scęście

 

Przi węgierskiy ceście dej nom Ponbóg scęście,

Przi tyj polskiy stranie dej nom dobre spanie.

 

Jescem nie zbójował, dopierom próbował

 

Jescem nie zbójował, dopierom próbował,

Z bucka na jedlicke w lesie przeskakiwał.

 

A kiedym wyskoczył z bucoka na pnioka,

Z niejednego pana urobił ziebroka.

Jaworu, jaworu, syrokiego liścia,

Dejze Panie Boże zbójnikowi scęścia...

 

Zbójnickie rzemiosło djaska by wártało

 

Zbójnickie rzemiosło djaska by wártało,

Kieby se zgrabniutkik chłopácków niy miało.

Zbójować wesoło, choć nás biyda bije,

Cý umrzes, cý zginies, ciało w ziymi zgnije.

Panowie, panowie, bedziecie panami,

Ino nie bedziecie przewodzić nad nami.

Jaworze, jaworze syrokiego liścia,

Dejze Panie Boze zbójnikowi scynściá.

 

Dejze Boze! Dejze, coby sie udało

 

Dejze Boze! Dejze, coby sie udało,

Coby my w Luptowie nie nabrali mało.

Na zbój, chłopcý, na zbój, ze zbója du dómu,

Co my nazbiyrali, nie dámy nikomu.

 

Ciemna nocka beła

 

Ciemna nocka beła,

kie my na zbój pośli,

Nie doł Pon Bóg scynścia,

Nic my nie przinieśli.

 

Jaworze, jaworze,

syrokiego liścia,

Uzyc Panie Boże

zbójnikowi scynścio.

 

Ej, Boze nas, Boze nas!

Ej, nie opuscojze nas!

Bo jak Ty nos łopuścis,

Da, cóze budzie po nas?    

 

Przi tej polskiej stranie

Pan Bóg nam daj zdrowie,

Przi wengierskiej ceście

Pan Bóg daj nam scęście.

 

 

Jo muse być zbójnik

 

Jo muse być zbójnik,

Bo krzywda wielika,

Nieprawość u panów,

Prawda u zbójnika.

 

Pódzieme, pódzieme

 

Pódzieme, pódzieme,

Na pana jednego

Bedziemy sie dzielić

Piyniązkami jego

 

Ej, podziekujciez Bogu

 

Ej, podziekujciez Bogu,

Ej, ze sie wom udało,

Ej, dyć-seści z Luptowa,

Ej, zabrali niemało.

 

Na orawskiej grani

 

Na orawskiej grani,

Sieci zastawili,

Uważaj Janicku,

By cie nie złapali.

 

Te Janicku zbójnicku

 

Te Janicku zbójnicku,

Bełby z tobie zbójnik,

Ej, kiedyś se wyrómbał,

Do Luptowa chodnik.

 

W Sącu koło wody

 

W Sącu koło wody,

Ej, kryminały stoją,

Którzy chłopcy śwarni,

Ej, to sie ik nie bojom.

 

Gónili Janicka

 

Gónili Janicka,

Po zielonyk bukak,

Ale sie obronił -

Mioł ciupazke w rukak.

 

Ej, ciymna beła

 

Ej, ciymna beła,

Kie my na zbój pośli,

Nic my nie złowili,

Prózno my se przyszli.

 

Ej, kieby nie ci księdza

 

Ej, kieby nie ci księdza,

Nie ci jazuici,

Ej dawno by jo wisioł

Na tyj sibienici.

 

Bolały mnie nózki

 

Bolały mnie nózki,

Bolały mie rece,

Kie mie skuwali,

W zelazne obrece.

 

Janosicku polski

 

Janosicku polski,

Nie boj sie nicego,

Madziarskik hajduków,

Zomku orawskiego,

Nie bój sie pana,

Pod rysiom bekisom,

Janosiku polski,

Tobie wiatry niesom.

 

Zabili Janicka w Segiedynie

 

Zabili Janicka w Segiedynie,

Dali go puochować przy Budzynie,

Kosulke mu syli w Lipnicy,

Truchłe mu robili na Bystrzycy,

Zwony mu zwoniły na Ciapiapistowie,

Rektór mu zaśpiywoł z Subrystowa,

Dziywcyna płakala z Namiastowa.

 

 

Nie będę gazdą

 

Nie będę gazdą,

nie będę rolnikiem,

ino będę chodził

zbójnickim chodnikiem.

 

Śtyrek posło na zboj

 

Śtyrek posło na zboj,

Śtyrek na zajonce,

Śtyrek pasie owce,

Po zielonej łonce.

 

Zbójnicy, złodzieje

 

Zbójnicy, złodzieje,

gdo was przyodzieje.

Mamy swego kapitana,

ten nom powiy, czego trzeba.

Siykiyrka, obuszek

to jest nasz kożuszek.

 

Jeści mi też luto

 

Jeści mi też luto

zbójnika jednego,

co chodzowoł ku mnie,

nie boł sie żodnego.

 

Za noze, chłopcy, za noze

 

Za noze, chłopcy, za noze,

bo moje serce niy moze,

niy moze dłuzyj wytrzymaj,

muse jo bitke zacynaj.

 

Hej za Tatry, za Tatry!

 

Hej za Tatry, za Tatry!

Jest tam Zydek bogaty,

Nacięzyj sie ośmielić,

Budzie sie cym podzielić!

 

 

Chłopiec jo se, chłopiec

 

Chłopiec jo se, chłopiec

Wychowoł mie ociec,

Wychowali ludzie,

Zbójnik se mnie budzie.

 

Ciemniuśka noc – ogień lasem prześwieca!

 

Ciemniuśka noc – ogień lasem prześwieca!

Ciemniuśka noc – złe się złemu zaleca!

Na polanie popod jedle – watra w lesie się pali

Czy się grzejom dziwozony – cy jom carci skrzesali?

 

Oj, zahucały góry

 

Oj, zahucoły góry,

Oj, zahucoły lasy

Oj, ka się pod podziały

Oj, nase downe casy.

 

Idzie Se Sablicek, drózeckom się wiedzie,

 

Idzie se Sablicek, drózeckom sie wiedzie,

Budzie się prógował z luptoskim niedźwiedzie,

Z luptoskim niedźwiedziem, z śpiskom niedźwiedzicom,

W lesie pod Furkotem, popod Krzesanicom.

Współpracujemy