zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Zbójnicy i ich rodziny

Uciescie sie ludzie, mocie zbója w rodzie

 

Uciescie sie ludzie, mocie zbója w rodzie,

Zbójnik pódzie w niebo na samiućkim przodzie.

 

Poiłam cie synku

 

Poiłam cie synku

Cały rocek mlikiem

Żebyś ty mi chodził

Zbójnickim chodnikiem.

 

Synecku, syneczku

 

Synecku, syneczku

Pięknie mi sie chowoj

Bodzies wodził hłapców

Cestom do Liptowa.

 

Pod jaworem

 

Pod jaworem pod zielonym,

Hej, orze Hanka siwym koniym.

Jesce skiby nie zorała,

Hej, już jom mama zawołała.

 

Pódźze Hanuś pódź do domu,

Hej, wydajym cie nie wiys komu.

Wydajym cie janickowi,

Hej, barz wielgiemu zbójnikowi.

 

Cesta jego w ciemnym lesie,

Hej, nic do domu nie przyniesie.

Roz jyj prziniósł chustke biołom,

Calusiynkom zakrwawionom.

 

To chusteczka brata mego,

Hej, wcora wiecór zabitego.

Janku, Janku coś ty zrobiył,

Hej, tyś mojego brata zabiył.

 

Mąż zbójca

 

Pod jaworem pod zielonym,

Pod jaworem pod zielonym,

Hej! Orze Hanka siwym koniem,

Hej! Orze Hanka siwym koniem.

 

Jesce skiby nie zorała

 

Jesce skiby nie zorała, Hej!

Kie jom mama zawołała,

Hej! Kie jom mama zawołała.

 

Hanka, Hanka pódź du dómu,

Hanka, Hanka pódź du dómu,

Hej! Wydajem cie nie wiys komu,

Hej! Wydajem cie nie wiys komu.

 

Wydajem cie Janickowi,

Wydajem cie Janickowi,

Hej! Prześwarnemu zbójnickowi,

Hej! Prześwarnemu zbójnickowi.

 

Janko, Janko tyngi zbójnik,

Janko, Janko tyngi zbójnik,

Hej! Zná po wiyrśkak kázdy chodnik,

Hej! Zná po wiyrśkak kázdy chodnik.

 

On po górak, on po lasak,

On po górak, on po lasak,

Hej! Ona sama w tyk sałasak,

Hej! Ona sama w tyk sałasak.

 

Rano idzie wiecór przýdzie,

Rano idzie wiecór przýdzie,

Hej! Nic jyj nigdy nie przýniesie,

Hej! Nic jyj nigdy nie przýniesie.

 

Ráz jyj przýniós chustke biáłom,

Ráz jyj przýniós chustke biáłom,

Hej! Całom we krwi umoconom,

Hej! Całom we krwi umoconom.

 

Hanka, Hanka wypier mi jom,

Hanka, Hanka wypier mi jom,

Hej! I na słonku wysus mi jom,

Hej! I na słonku wysus mi jom.

 

Hanka prała i płakała,

Hanka prała i płakała,

Hej! Bo chustecke poznawała,

Hej! Bo chustecke poznawała.

 

Ta chustecka brata mego,

Ta chustecka brata mego,

Hej! Wcora wiecór zabitego,

Hej! Wcora wiecór zabitego.

 

Janko, Janko coś ty zrobiył,

Janko, Janko coś ty zrobiył,

Hej! Tyś mojego brata zabiył,

Hej! Tyś mojego brata zabiył.

 

Hanka, Hanka já nie wiedziáł,

Hanka, Hanka já nie wiedziáł,

Hej! Dyscýk rosiył, já nie prosiył,

Hej! Dyscýk rosiył, já nie prosiył.

 

Hanka, Hanka ubiyráj sie,

Hanka, Hanka ubiyráj sie,

Hej! W biáłe satki odziywáj sie,

Hej! W biáłe satki odziywáj sie.

 

Wyprowadziył jom na łoncki,

Wyprowadziył jom na łoncki,

Hej! Powyrywáł zgrabne roncki,

Hej! Powyrywáł zgrabne roncki.

 

Tato, tato coś ty zrobiył,

Tato, tato coś ty zrobiył,

Hej! Mojom mame ześ mi zabiył,

Hej! Mojom mame ześ mi zabiył.

 

Tobie tato dziś wesele,

Tobie tato dziś wesele,

Hej! Moja mama juz w kościele,

Hej! Moja mama juz w kościele.

 

Tobie tato marsia grajom,

Tobie tato marsia grajom,

Hej! Mojom mame juz chowajom,

Hej! Mojom mame juz chowajom.

 

Kochanecko moja

 

Ej, kochanecko moja

Mos mnie odprowadzić,

A na Tyn pagórecek

Ka mnie majom zabić

 

Zabili, zabili

 

Ej, zabili, zabili

Jasinecka w lesie

A dziywcyna go płace

Kosulecke mu niesie

 

Mój ty Jasinecku

 

Na, mój ty Jasinecku

Zebyś tez ty wiedzioł

Jako jo płakała

Kieś w hareście siedzioł

 

Na, je mój Jasinecku

Odpiszże, choć roz,

Na, żebym jo wiedziała

Ka sie poniewiyros

 

Juscańscy chłopcy

 

Na środku pola

Stoi topola

Dwie lipki

 

Juscańscy chłopcy

Wszyscy sykowni

Do bitki

 

Bili się wcora

We cwortek wiecór

Do rana

 

Przy każdym jednym

Frajerka stała

Plakała

 

Oj, Jasiu, Jasiu

Oj, Jasiu, Jasiu

Nie bij się

 

Jest tu piwecko

Jest tu wenecko

Napij się

 

Piwecka nie pijem

Winecka nie pijem

Kwaśne jest

 

Skroś ciebie szelmo

Frajerko jedna

Bitka jest

 

Śtyry mile za Orawom

 

Śtyry mile za Orawom

Tam braciski siostre majom

Wydali jom za rolnika

Za okrutnego zbójnika

 

Wiecór idzie, rano przydzie

Chustecke skrwawionom niesie

Naści zonko, wypier mi jom

Na słoneczku wysus mi jom

 

Zonka prała i płakała

Bo tom chustecke poznała

Ta chusteczka brata mego

Bok poznała podpis jego

 

Ej, ty zonko, nie wydawaj,

Cimno było, nie widziałek

Ciemno było, wiater dmuchoł

Ja głosu jego nie słuchoł.

 

Nie bydzie matusia wiedziała

 

Nie bydzie, nie bydzie

Matusia wiedziała

Gdzie się syna krewka

Bydzie rozlewała

 

Ej, mogłaś mie matuśko

 

Ej, mogłaś mie matuśko

Chybnąć na wodzicke

Ej, miałabyś se miała

Spokojnom głowicke

 

Cieszyła się matka

 

Cieszyła się matka

Swoimi synami

A jej synowie

Siedzom za kratami

 

Grały mi organki

Kiej jechał do Hanki

Jesce mi nie grały

Na rynkak kajdanki

 

Ej, nie bydzie, nie bydzie

 

Ej, nie bydzie, nie bydzie

Kochanecka wiedziała

Gdzie się moja krewka

Bydzie rozlewała

 

Ej, pijem jo se pijem

Jescem nie pijany

Cy gorzałka płona

Cy kielisek mały

 

Baciarujmy chłopcy

Bo baciarów trzeba

Kto nie baciaruje

Nie pódzie do nieba

 

Odpiscie, odkażcie

 

Odpiscie, odkażcie

Tej mojej frairce

Ze mnie bedom wiesać

W tej Debowej Górce

 

Tak mi odkazała

Mojej frairki mać

Nie bedziesz, ty synku

Z mojom córkom lygać!

 

Miała mamuleńka syneczka jednego

 

Miała mamuleńka syneczka jednego

A z tego syneczka bandyte wielkiego

Jak go wychowała i pielęgnowała

Zaraz go z młodości do więzienia dała

Brzęczały łańcuszki, brzęczały kajdany

Jak go poranily wadowickie ziandary

Jak go prowadzili, orkiestra mu grała

Ludzie się patrzyli, luba jego mdlała

Oj, wy głupcy ludzie, cóż się dziwujecie

Niejeden młodzieniec tak zakońcył zycie.

 

Wiedom ze mie, wiedom, coz mi robić bedom?

 

Wiedom ze mie, wiedom, coz mi robić bedom?

Wiedom mie ulicom ku tym siubienicom!

Matko moja mila, cemuś mnie nie bila?

Cemuś mie nie biła, robić nie ucyła?

Matko moja miła, cemuś mnie nie bila?

Kie mie wiesać pudom, budzies sie hańbiła!

 

Uciesće sie ludzie

 

Uciesće sie ludzie,

mocie zbója w rodzie,

Zbójnik pódzie w niebo,

na samiućkim przodzie.

 

Moje dziwce nie dej ze mnie

 

Moje dziwce nie dej ze mnie,

Kie mnie bedom łapali.

Wywiedź ze ich na obore,

Tam nie bedom sukali.

 

Kolybej sie

 

Muzyka: Tomáš Kočko

Tekst: Ladislav Nezdařil, Renata Putzlacher

Przekład: Renata Putzlacher

 

Kolybej sie, kolybej, mój zbójniczku mały,

szyła jo ci koszulinke, kiedy ludzie spali.

 

Kolybej sie, kolybej, mój synku żałosny,

zasadziła żech ci kwiotko, rozkwitnie na wiosnym.

 

Kolybej sie, kolybej, zbójniczku kochany,

nie wrócili sie nóm z góry chłapcy malowani.

 

Kolybej sie, kolybej, mój zbójniczku lichy,

ty nie poznosz złość okrutnóm ani ludzki grzychy.

Współpracujemy