zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Zbójnicy na Spiszu

Na jurgoskiej hali

 

Na Jurgowskie hali

Ogienek sie pali

Bedom sie zbójnicy

Na zbój werbowali.

 

Ej, cyjaz to dziewcyna

 

Ej, cyjaz to dziewcyna,

Popod regle krocy,

Ej, pewnie to Hanusia,

Co wypłakuje ocy.

 

Ej, zaszumiały góry,

Ej, zielone uboce,

Kie se prowadzili,

Janicka od Lewoce.

 

Zabiyli Janicka

 

Zabiyli Janicka w Jurgowie,

A cy jes to prowda abo nie,

A jakby to prowda nie była,

Kied to moja roncka zrobiła.

 

Hucy, hucy, woda w dolinie,

Śpiywo Jyndruś swojej dziywcynie,

Nie dom ciebie zabrać nikomu,

Chyboj, chyboj dziewce do domu.

 

Bedyme se w doma pomogać,

Syćkie biydy w świat se wyganiać,

Be nom dobrze jak dusom w niebie,

Bo całym sercem kochom ciebie.

 

Kiej Janicka

 

Kiej Janicka wiedli od Lewoce,

Zapłakały turnie i uboce.

Janicku, zbójnicku,

Gaśnie po górach śleboda,

A po tobie płynom łzy jak woda.

 

Ej, zaszumiały góry

 

Ej, zaszumiały góry,

Ej, zielone uboce,

Kie se prowadzili,

Janicka od Lewoce.

Dziewcęta frydmańskie

 

Dziewcęta frydmańskie,

pódymy na pańskie,

z pańskiego na zomek

sadzić majeronek.

Jak go nasadzimy,

tak go wybieremy,

frydmańskim parobkom

piórka uwijemy.

 

Kie Janicka wiedli od Lewoce

 

Kie Janicka wiedli od Lewoce

Zapłakały turnie i uboce.

 

Uciekoj, nie cekoj

 

Uciekoj, nie cekoj, kie cie chłopcy goniom,

kie nie mos fartuska, zakryj ze se dłoniom!

 

Kie jo se zaśpiewom, kie jo se zawiedem,

to mi nie dokoze frydmanianek siedem.

 

Łapsanka, Łapsanka, piękne położenie,

łapsańskie dziewcęta pachnom rozmarynem.

Współpracujemy