zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

O zbójnikach

Uciescie się ludzie

 

Uciescie się ludzie,

mocie zbója w rodzie,

zbójnik pudzie w niebo

na samiućkim przodzie.

 

Jo musem być zbójnik

 

Jo musem być zbójnik,

bo krziwda wielika,

nieprawość u panów,

prawda u zbójnika.

 

Ani jo se nie zbój

 

Ani jo se nie zbój,

ani nie zbójnicek,

jo se nad zbójami

ino przewodnicek.

Juści poznoł wroz zbójnika

 

Juści poznoł wroz zbójnika.

Zaroz go łopatrził, bo

zbój rane bez piyrś mioł wielgom.

 

Jescek nie zbójowoł

 

Jescek nie zbójowoł,

dopiyrok prógowoł,

Z bucka na jedlicke

w lesie przeskakowoł.

 

Piękna tyż to piękna

 

Piękna tyż to piękna,

ta zbójecka sława:      

Sablicka u boku, niestrzyzona głowa!

 

 

Ani jo se zbój

 

Ani jo se zbój,

ni jo jes zbójnicek,

ino nad zbójnickami

jo se psewodnicek.

 

Jo musem być zbójnik

 

Jo musem być zbójnik

Bo krzywda wielika

Nieprawość u panów

Prawda u zbójnika.

 

Panowie zbójnicy

 

Panowie zbójnicy,

Boga sie bójcie,

Pionionzki zabierzcie,

zycie darujcie.

 

Jakoz my mozemy

zyci darować,

kiedy my musimy

w lesie rubować.

 

Panowie zbójnicy,

Źle słychować o was,

Kujom tam kowale

kajdanki dlo was.

 

Niechze tam kujom

złote łańcuski,

My se pomiłujem

Śwarne dziołuski.

 

Co mie mierzi niejwice,

Ty ciesyński tryźnice,

A jo wyjde na horu,

Widze Hanke u stołu.

 

Bioły szatek w rence mo,

Corne ocka uciyro,

Nie płacz, miła Hanecko,

Nie smuć moje serdelko.

 

Coś syneczku robował,

Ze za krotki sie dostoł.

Nie zrobiłek nic złego,

Zabił pana strasnego.

 

Owce moje, owce

 

Owce moje, owce,

Niek wos pasie fto kce,

Jo wos pos nie bede,

Na zbójnika póde.

 

Kieby nos tu było

 

Kieby nos tu było takik chłopców siedem,

Takik chłopców siedem jako jo se jeden,

To by my ozbili, to by my ozbili,

Zomecek niejeden.

 

Zomecek ozbili, pinionski zabrali,

Zomecek ozbili, pinionski zabrali,

To by my sie wtedy, to by my sie wtedy,

Chłopcy nazywali.

 

Kieby nos tu była takik chłopców siła,

Kieby nos tu była takik chłopców, siła,

zodno by dziywcyna, zodno by dziywcyna,

Wionka nie nosiła.

 

Fto sie fce ze mnom bić

 

Fto się fce ze mnom bić,

Moze sie sprógować,

Bedom się mu kości

W torbie marynować.

 

Janicku gibki

 

Janicku gibki bier się do bitki,

Choćby ci stargali kosulke na nitki.

 

Dy jo chłopiec gibki

 

Dy jo chłopiec gibki

Nie boje się bitki

Dy jo się wywine

Chociczek malutki.

 

My se chłopcy

 

My se chłopcy lebry

ziandarmy nos wiedły

Wiedły, prowadziły

Nic nom nie zrobiły!

 

Pochwała kariery zbójnickiej

 

Kiedy se pudziemy bez wyrk Marusiny,

Zamek ozbijemy, zaden nie zginiemy.

 

Przi tej polskiej stranie Pan Bóg nam daj zdrowie,

Przi wengierskiej ceście Pan Bóg nam daj scęście.

 

Kiedy ja se skocem z bucaka na pniaka,

Nie z jednego pana urobiem zbieraka.

 

Pocekaj, ty zidu, dobrzy chłopcy idu,

Zabierom pinionski, ty wyjdzies na biydu.

 

 

Nie wstycie się ludzie, macie zbója w rodzie,

Zbójnik pudzie w niebo na samiutkim przodzie.

 

Janicku, Janicku, sto hromów do tobie,

Po sićkik dziedzinak idzie hyr o tobie.

 

Zbójnicek już skonał, to go pogrzebiecie,

Bo jego załujom na calućkim świecie.

 

Nie bójze się, nie bój

 

Nie bójze się, nie bój, dy jo jesce nie zbój,

Ej nie zbój, nie zbójniczek, mały pacholicek, i hu hu hu hu.

 

Darmo wy mnie, darmo, do skoły dajecie,

 

Darmo wy mnie, darmo, do skoły dajecie,

Se mnie zbójnik budzie, darmo nakładziecie!

Nie bedem ja gazdom, nie bedem rolnike,

Ino bedem chodził, zbójeckim hodnike!

 

Jo musem być zbójnik

 

Jo musem być zbójnik

bo krziwda wielika

nieprawość u panów

prawda u zbójników„.

 

Ej, wirsycku, wirsycku,

 

Ej, wirsycku, wirsycku,

Ej, dołbyk cie ozłocić,

Ej, kieby sie mi mogła,

Ej, moja młodoś wrócić.

 

Zbójnik, jo se zbójnik,

 

Zbójnik, jo se zbójnik,

przy wiślańskim brodzie,

Cekom na Ślezioka

z piniondzami pudzie.

 

Jesteśmy rzezimieszki,

 

Jesteśmy rzezimieszki,

Znane są nasze grzeszki

W ojczystym narodzie,

Ojciec kołem łamany,

Zaś brat torturowany

W krakowskim był grodzie.

 

Jescek nie zbójowoł dopiero zacynom

 

Jescek nie zbójowoł dopiero zacynom,

Z bucka na jedlicke w lesie przeskakowoł.

 

Kieby nie te owce nie corne barany,

Nie zbyrcały by mi na nozkah kajdany.

 

Zbójować wesoło, choć nos bieda bije,

Cy umres cy zginies, ciało w ziemi gnije.

 

Te moje owiecki, samućkie bielicki,

Ponoć se zarobiem przynik siubienicki.

 

Edyć se mój tata w kryminale siedzioł,

Jako sie mom trzymać to mi opowiedzioł.

 

Powiadajom na mnie ze jo ukrod jagnie,

a jo ukrod z owcom, niek mi robiom co fcom.

 

Kochanecko moja jakoś se myślała,

Kie mie przyśli łapać samaś powróz dała.

 

Nie było to we dnie nie było to w noce,

Zginyny owiecki w Luptowskiej ubocy.

 

Dały se mi dały kochanecki chleba,

Piec roków więzienia coz mi więcej trzeba.

 

Śwarny jo se chłopiec zbójnickiego rodu,

Pódem kraść owiecki nie bedem marł z głodu.

 

Z wiyrchu dukotami, z dołu talorkami,

A na środku śrybłem, bo on zbójem dobrym.

 

Nie bedem sie kłanioł tym królewskim panom,

Jest hań dość owiecek pod Luptowskom graniom.

 

Janicek zbójowoł, dobrze mu sło z końca,

Kieby go nie zdradziła cyrwono spodnica.

 

Idzie se Janicek z pistolcem za pasem,

Bedzie sie prógowoł z Królowej juhasem.

 

Jescek nic nie ukrod ino dwa barańce,

A juz mnie okuli w zelazne bugańce.

 

Dopierok zbójowoł ino jeden rocek,

Juz mnie fcom zawiesić na zelazny hocek.

 

Pinionzki brzękajom, niek ze nie brzękajom,

Bo jak to usłysom to nos pochytajom.

 

Kieby nom tak było jako nom bywało,

Toby my śpiewali jazeby jęcało.

 

Kie se pódziemy, bez te hole, góry,

Pon Jezus jacej wie cy sie wróci ftory.

 

Zastąpili zbójcy Janickowi w lesie,

Tak sie go pytali cy pinonzki niesie.

 

Dolu dolino, wiesieli jedzie

 

Dolu dolino, wiesieli jedzie.

Jinszy mo miło do ślubu wiedzie

Jinszy ji bedzie spoziyroł w oczy,

W ty modre łoczy, jak wyrch luboczy.

 

Skoro skończyło sie miłowani,

Pozostało mi zbujnikowani.

Hej! Na zbuj w lasy gęste wyrusze,

Jeny siekierke wierno wybrusze.

 

W lasy zielone, mchami utkane,

Wodo potoków bystrych zorane.

W nich moze kiejsi pod zgniło kłode

Przyjdzie mi złozyć zycie me młode.

Kie mie dościgno hajducki strzały,

Niyście mie wtedy, hań na wyrch skały.

Niech spod gasnącej widze powieki

Jak sie na wiatrze kolybio smreki.

 

Jak hań w dolinach bystre potoki,

Pomruki nieso w wyrch pod obłoki,

A słonko jasne gębe swą chyli

Ku zachodowi za wyrch Kobyli.

Współpracujemy