zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Marsz zbójecki ze Skalnego Podhala

Marsz zbójecki ze Skalnego Podhala

 

Hej! idem w las — piórko sie mi migoce!

Hej! idem w las — dudni ziemia, gdy krocę!

Ka wywinem ciupazeckom — krew cerwonom wytocę!

Ka obyrtnem siekiereckom — krew mi spod nóg bulgoce!

 

Ciemniuśka noc — ogień lasem prześwieca!

Ciemniuśka noc — złe sie złemu zaleca!

Na polanie popod jedle — watra w lesie sie pali:

cy sie grzejom dziwozony — cy jom carci skrzesali?

 

„Ty mlady brat — ty sie s nami stowarzis!

Jak padnie ci — budzies cirnom ziemie gryz,

a jak padnie — talarkami, dukotami budzies siał,

na każdy dzień freirecku — koćhanecku budzies miał!"

 

Hej, bratowie — ja sa ku wam zwerbuje!

Nie płaćcie mi — kochanecki leluje!

Nie płaćcie mi, siostry moje — jabłonecki bielućkie!

Nie pładze mi, matko, ojce — gołąbecki siwućkie!

 

Nie płaćcie mi — jo se ide zbijać, kraść!

Za dak mi las — za posłanie mokwa, chraść!

Jak mi padnę talorami — dukotami bedem siał!

A jak padnie siubienicom — budzie se mnom wiater chwiał!

 

Kazimierz Tetmajer

Współpracujemy