zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Smutny zbójnik smutny

Smutny zbójnik – cz. III


Smutny zbójnik smutny, kie go ułapili } 2x

zbyrko recioskami o turnicke pili

hej, o turnicke pili.

Cemuś ty tak smutny mój zbójnicku miyły } 2x

kiedyś sie ty nie boł, choć pierany biły

hej, choć pierony biły

"Nie bołek sie grzmotów, ani tyż pieranów,

ale dziś sie bojem kochanki kajdanów

hej, kochanki kajdanów.

"Kaście som zbójnicy wy moje kamraty,

mnie w recioski skuli i wiedom za kraty

hej I wiedom za kraty.

"Miłys mocny Boze - za cos jo mom ginąć,

kie jo se nie ukrodł paluska obwinąć

hej, paluska obwinąć.

Paluska obwinąć ani zgrzebnej nici,

za cos jo mom wisieć - na tyj siubienicy,

hej, na tyj siubinicy!".

Kie mnie ułapili i skuli w kajdany,

darujze mi syćko - mój Boze kochany,

hej, mój Boze kochany!".

Jutro mnie powiesom - ej, na szubienicy

pamiętojcież zbójcy, nie wierzcie spódnicy,

ej, nie wierzcie spódnicy"

Idą zbójcy z łupem, wiater od hól wyje,

Jakby imkcioł pedzieć - Janosik nie zyje,

hej, Janosik nie zyje!

Posmutnieli zbójcy kie sie dowiedzieli,

popraskali torby, w wtorych złoto mieli,

ej, w wtorych złoto mieli.

hycili ciupaski - pobiegli do dwora,

kany przebywała, kochanecka stwora –

hej, kochanecka stwora.

Związali postronek na syji kochance,

potem jom wywlekli - zadziergli na klamce

ej, zadziergli na klamce ...

Teroz chcieli zbójcy łoznieść dwór na iment

ale przysło wojsko - caluśki regiment

hej, caluśki regiment!

Juz wisi Janosik za pośrednie źebro,

Magnaci pytajom, ka złoto i srebro

ej, ka złoto i srybro.

Nie powiem pankowie o moich piwnicach,

choćby jo se wisioł - na trzech siubienicach!"

hej, na trzech siubenicach!".

I tak cierpiąc wisioł na zelaznym haku

pokiel nie wykurzył cały funt tabaku,

ej, cały funt tabaku.

Juz skonał Janosik i zawarł powieki,

ale imie jego nie zginie na wieki,

hej, nie zginie na wieki!

 

Smutny zbójnik smutny - inna wersja

 

Smutny zbójnik smutny, kie go ułapiyli,

Smutny zbójnik smutny, kie go ułapiyli,

Kiedy raciáskami o turnicki biyli,

Hej! O turnicki biyli.

 

Cemu ześ tak smutny mój zbójnicku miyły,

Kiedyś ty sie nie báł choć pierony biyły.

Nie báłeś sie grzmotów ani tyz pieronów,

A teráz sie bojis Marysi kajdanów.

 

Miyłyz mocny Boze, za co já mám ginonć,

Kiedy já nie ukrád paluska owinonć.

Paluska owinonć ani zgrzebnyj nici,

Za coz já mám wisieć na tyj siubienicý.

 

Jyncom góry jyncom, kie Janicka myncom,

Jesce nie tak bedom, kie go wiysać bedom.

Wisiáł se Janosik za poślednie ziebro,

Panowie wołajom, ka złoto i śrybło.

 

Choćby já miáł wisieć na trzok siubienicak,

To já wám nie powiym o mojik piywnicak.

Juz umar Janosik, robiom truchłe z deski,

Jaz nadchodzi dekret z Wiydnia od Tereski.

 

Otwiyrajom dekret, cýtá ksiondz wikary,

Ze Janosik wolny od śmierzci i káry

Donieśli Cysárce, ze go uśmierciyli,

Luptácý za káre ćwierć śrybła płaciyli.

 

Idom zbójcý hurmem wiater od hól duje,

Jakby im fciáł pedzieć, Janosik nie zýje.

Juz umar Janosik trzynsie sie osika,

Nigdy nie zaginie imie Janosika.

 

Hej! Janickowe imie,

Hej! Nigdy nie zaginie,

Hej! Ani na wiyrsýćku,

Hej! Ani na dolinie.

 

Piyrsá godzina z północý biyła

Piyrsá godzina z północý biyła,

Jesce sie gwiázda na niebie tliyła.

 

Kie mie, kie mie ma miyłá,

Kie mie, kie mie ma miyłá,

Kie mie ma miyłá panom zdradziyła.

 

Wpadli w kumore jak zgraja wściekłá,

Ciyni ciupazkom jaz krewka ciekła.

 

Wtedy, wtedy ma miyłá,

Wtedy, wtedy ma miyłá,

Wtedy ma miyłá za drzwi uciekła.

 

Opásek przerzli ciupazke wziyni,

Moja zaś miyłá stáła se w siyni.

 

Wtej mie, wtej mie ta zgraja,

Wtej mie, wtej mie ta zgraja,

Wtej mie ta zgraja z raciáski wziyni.

 

Jyncom góry jyncom, kie Janicka myncom,

Jyncom góry jyncom, kie Janicka myncom,

Jesce barzyj bedom, kie go wiysać bedom,

Hej! Kie go wiysać bedom.

 

Współpracujemy