zbojnickiegroup nalezymy

Niesztampowy pomysł na imprezę integracyjną!

Krzesany po dwa - Idzie z góry zbójnicek

Krzesany po dwa

 

(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

 

Idzie z góry zbójnicek

A nie wie ka chodnicek

Kiz to diasi za zbójnik

Co on nie wie ka chodnik

A chłopcy se w karcmie pijom

Pod kosiarem wilki wyjom

Pod kosiarem niedźwiedź becy

Okocił sie tam mo dzieci

Skocył wilcek do kozicki

A kozicka do wilcka

A on za niom do wikliny

Potargoł jej kudłaciny

Kozicka sie przelękła

Ni ma tyz to jak juhasom

Nic nie robiom owce pasom

Pozierajom do doliny

Cy sie pasom te zdechliny.

Współpracujemy